PIVAC AB
Propellervägen 12
183 62 Täby
Växel 08-544 409 00
Telefax 08-544 409 09

 

DIREKTKONTAKT

Conny Wegebrand
Tel 08-544 409 04
 
Martin Nilsson
Tel 08-544 409 02
 
Christer Isaxon
Tel 08-544 409 01
 
Michael Ek
Mob 070-818 22 20
 
Karin Niklasson
Tel 08-544 409 03
 

PIVAC AB Regionkontor
Sundsvall/Fränsta

Ingvar Magnusson
Tel 0691-300 60
Mob 070-932 09 09
 

 

PIVAC Syd AB
Välavägen 29
254 64  Helsingborg
Växel 042-400 45 80

 

DIREKTKONTAKT

Melvin Zetterberg
Tel 070-593 81 09
 
Joakim Frost
Tel 070-630 85 70
 
Anneli Lindell
Tel 042-400 45 80
 
Johan Valfridsson
Tel 070-323 15 30
 
Magnus Åradsson
Tel 070-661 84 66
 

Lager & Logistik

Victoria Lindell
 
 

Montage, verkstad

Eddie Zetterberg
070-950 55 29