Automatisera med vakuum

Produktion Billy IKEA 1.

Detta är Packlinan på Gyllensvaan i Kättilstorp. Här produceras IKEA Billyserien i vitt och denna film visar ett typexempel på hur man hanterar ryggen på bokhyllan, med PIVAC Vakuumteknik och PIAB Vakuumkomponenter. Kombinationen pneumatik och Vakuumteknik i symbios.

Höganäs AB Bjuvsverken 2

Hantering av Eldfast tegel med sin ruggig yta och krävande egenvikt. Utrustningen med robotar hanterar stenar, block och pallar med PIVAC vakuumteknik och Grippers/Vakuumramper. Utvecklat för säker flerdygnsproduktion med hög automationsgrad.

Billy IKEA 2.

Detta är Packlinan på Gyllensvaan i Kättilstorp. Här produceras IKEA Billyserien i vitt och denna film visar ett typexempel på hur man hanterar ryggen på bokhyllan, med PIVAC vakuumteknik och PIAB vakuumkomponenter. Kombinationen pneumatik och vakuumteknik i symbios.

Höganäs AB Bjuvsverken 3

Hantering av Eldfast tegel med sin ruggig yta och krävande egenvikt. Utrustningen med robotar hanterar stenar, block och pallar med PIVAC vakuumteknik och Grippers/Vakuumramper. Här dammsuger roboten av verktygets cellgummiyta för att denna ska vara fullt flexibel när pallen ska hanteras.

Produktion Billy IKEA 3.

Detta är Packlinan på Gyllensvaan i Kättilstorp. Här produceras IKEA Billyserien i vitt och denna film visar från start hur det mesta hanteras med robotar och verktyg. PIAB:s Vakuumteknik tillsammans med PIVAC:s kunskap om hantering med både vakuum och pneumatik innebär effektivitet och ett bra grepp.

Hydro Aluminiumrör 

Mellanlägg och aluminiumprofiler/rör som hanteras med samma verktyg – cellgummiytan är en nödvändig lösning för att produktens placering varierar. Optimerad sugeffekt med PIAB:s COAX-teknologi och PIVAC:s sammansättning av verktygets övriga funktioner.

Skiv- och pall-hantering

Maskinbyggare i Kalmar behövde flexibelt vakuum i verktyg för att klara hantering av skivor och pallar. PIVAC rekommenderade en kombination där både sugkoppar och Vakuumramper/
Grippers med cellgummi skulle användas. Här undvek man flertalet olika pneumatiska enheter för att greppa och säkra gods.

Frigolit packmaterial

Ett material som sällan lämpar sig för säker hantering med vakuumteknik – men med rätt flöde och rätt modell av sugkoppar kan allt hända. Här överdrivs hastigheterna med bara en sugkopp av PIAB:s BL-modeller och detta med en energiförbrukning på endast 80 nl/min.

Thule takräcken

Installation och idrifttagande av ny portal på packlinan för nya takräcken för personbilar. Eftersom paketen har olika fysisk storlek och varierande placering används Cellgummiteknik/Vakuumramper/Grippers. Tryckluftsdriven högeffektiv PIAB COAX-Vakuumteknologi som vakuumkälla.

Santa Maria Texmex

Hantering av plastade mjuka Tacobröd. Uppdraget var enkelt men plastfilmade mjuka detaljer med låg vikt ger sina komplikationer. Vi löste bekymret med vår kunskap och i detta fall en Vakuumrampslösning med Cellgummiteknik och PIABs COAX-vakuumteknologi.

Höganäs AB Bjuvsverken 1

Hantering av eldfast tegel med sin ruggig yta och krävande egenvikt. Utrustningen med robotar hanterar stenar, block och pallar med PIVAC vakuumteknik och Grippers/Vakuumramper. Utvecklat för säker flerdygnsproduktion med hög automationsgrad.

PIAB BBU Hygienisk Tömmare för Vakuumtransport

PIAB avsändarstation med pneumatisk klämfunktion för att ge en hygienisk säker, tät vakuumtransport. Ett förmånligt totalpris, snabb installation och litet format för ett begränsat utrymme ger en kostnadseffektiv lösning med stor kapacitet och flexibilitet. Såld i ett större antal inom varierande industrier.