Kvalité

Vårt mål är att leverera felfria och fungerande produkter i rätt tid som ska skapa lönsamhet för alla parter - såväl kundens som vårt företag.
Vi ska vara med från kundens idé- och konstruktionsstadium för att framställning och idrifttagande ska kunna ske på ett, för kunden och för oss, så rationellt och kostnadsmässigt optimalt sätt som möjligt.

Var och en kvalitetssäkrar sin arbetsinsats genom löpande kontroll av väl utarbetade rutiner. Vi har en hög strävan för ständiga förbättringar.

PIVAC har idag kunder över hela Sverige inom varierande branscher. Några av dessa är fordon, livsmedel, förpackning, trävaror och läkemedel. Våra kunder kan med hjälp av våra vakuumlösningar vidareutveckla och effektivisera sina verksamheter.
​​​​​​​
Vi tar tillvara alla erfarenheter och utvecklas genom våra leveranser – och genom våra kunders omdömen om våra produkter.