Miljö

Våra miljömål ska vara kända och alla medarbetare ska arbeta mot dessa mål.
Vi ska värna vårt varumärke genom att vara lyhörda för marknadens och samhällets krav på miljövård med samhällets lagar och regler som grund.

Vi ska verka för en ständig förbättring av vår miljöpåverkan och vår syn på vår omgivning genom att regelbundet undersöka verksamheten för att hitta miljörisker.

Vi ska skapa hög miljömedvetenhet inom PIVAC genom information och utbildning.
​​​​​​​
Miljöhänsyn och ekonomi ska vara en naturlig del i våra strategiska beslut.