Inga driftstopp på grund av vakuumfel

Publicerad 21 september 2015

piCOMPACT®23 – ett genombrott på marknaden för tryckluftsdrivna vakuumpumpar


Täby, Sverige – piCOMPACT®23, den senaste av Piabs vakuumpumpar, ger maximal prestanda och oöverträffad kvalitet. Det nya utförandet ger längre drifttid och ett mer tillförlitligt system.

COAX® -ejektorerna arbetar med lågt matningstryck och nyttjar tryckluften maximalt, så att energiförbrukningen minimeras samtidigt som produktiviteten och tillförlitligheten ökar. piCOMPACT®23 är perfekt för medelstora till stora vakuumsystem, exempelvis för palletering av lådor eller för lastning, sortering och förflyttning av olika typer av skivor.

Tack vare Piabs unika COAX®-cartridge, som är världens minsta flerstegs vakuumejektor, ger piCOMPACT®23 tre gånger större vakuumflöde än liknande produkter. Därmed minskar energiförbrukningen med 30–50 % jämfört med konventionella ejektorer. Det ger betydande fördelar i form av hållbarhet, lägre energiförbrukning och minskade kostnader. I tätade applikationer kan tillvalsfunktionerna minska luftförbrukningen med 90–95 %. piCOMPACT®23-ejektorn levererar större vakuumflöden och har därmed ett fastare grepp, vilket ger högre plockhastighet, färre produktskador och minimalt svinn. Med piCOMPACT®23 släpps dessutom produkterna snabbare från sugkopparna, vilket innebär betydande effektivitetsvinster.

Produkten är testad och väl beprövad. Livslängden för alla rörliga delar är över 50 miljoner cykler. Den beräknade genomsnittliga tiden mellan fel är 300 år! piCOMPACT®23 har en dammsäker ejektor-cartridge och innovativa externa klaffventiler som skyddar mot igensättning. En 8-stifts elkontakt av branschstandard ger enkel användning.

Den intelligenta energisparfunktionen stänger av tryckluftsförbrukningen när den inställda vakuumnivån uppnås. En del av energisparfunktionen är ACM (Automatic Condition Monitoring, automatisk tillståndsövervakning), som eliminerar läckagesituationer där vakuumpumpen stängs av och startas flera gånger i följd. ACM känner automatiskt av om energisparfunktionen måste aktiveras, och kan även användas för att kontrollera när det är dags att byta ut slitna sugkoppar. Integrerade, direktverkande kulventiler för start/avstängning och friblåsning gör piCOMPACT®23-systemet komplett och säkerställer tillförlitlighet, lång drifttid och maximal produktivitet. piCOMPACT®23 har en användarvänlig signal- och energisparfunktion som säkrar effektiv vakuumdrift genom att eliminera risken för felinställda parametrar.
​​​​​​​
piCOMPACT®23-enheterna är mindre och lättare än konventionella ejektorer, vilket ger lägre totalvikt för vakuumhanteringssystemen. Tack vare innovativ design klarar vakuumsystemen snabbare rörelser, vilket bidrar till ökad produktionskapacitet. Våra kompakta ejektorer kan enkelt, utan modifiering, integreras i befintliga produktionslinjer och de kan snabbt konfigureras för dina produktionsbehov.